Det största latino-nyhetsbrevet i Skandinavien med fler än 64.000 läsare..!
Marknadsför "latinorelaterade" evenemang och de aktiviteter som berör den spanskspråkiga kulturen .